Hướng dẫn ping ip

02/08/2010 | No Comment | Chuyên mục: Thủ thuật Internet | Tags: .

Ping, viết tắt của Packet Internet Grouper (Groper), là một công cụ cho mạng máy tính sử dụng trên các mạng TCP/IP (chẳng hạn như Internet) để kiểm tra xem có thể kết nối tới một máy chủ cụ thể nào đó hay không, và ước lượng khoảng thời gian trễ trọn vòng để gửi gói dữ liệu cũng như tỉ lệ các gói dữ liệu có thể bị mất giữa hai máy. Công cụ này thực hiện nhiệm vụ trên bằng cách gửi một số gói tin ICMP đến máy kia và lắng nghe trả lời.

Hôm nay Thủ thuật số xin chia sẻ với các bạn cách ping các địa chỉ IP.
1. Để ping ip máy tính các bạn vào start – run – gõ "cmd"

cmd

màn hình dos hiện lên ,gõ ipconfig và nhấn Enter màn hình sẽ xuất hiện ip máy tính của bạn

dos

Sau đó gõ ping cách ra gõ ip cách ra và gõ –t hoặc –n nhấn Enter.

dos1
2. Để kiểm tra ip của trang web các bạn cũng làm tương tự các bạn vào start – run – gõ "ping domain -t" (nhớ không gõ –t thì màn hình nó tắt trong vòng vài giây)

ping

kết quả

ping1

Khi ping theo địa chỉ ip bạn cũng làm tương tự như đối với domain bạn chỉ cần gõ ping_ip_-t nhấn Enter là ok.

Chú ý ping băng cách nhập trực tiếp ping_ip(domain)_ –t và cách vào cmd thì kết quả cho như nhau. các bạn có thể chọn 1 trong 2 cách để thực hiện ping)

[-t], không xác định thời gian dừng của lệnh ping

[-l size] với size là dung lượng gói tin (bytes).

[-n count] với count là số lần thực hiện lệnh ping

Chúc các bạn thành công

Bài viết liên quan:

Leave a comment


2 × sáu =

Copyright© : 2010 - 2012 thuthuatso.com  50 truy vấn trong 0.364 giây.Register   Log in